Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2015–2016) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2015

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av reorganisering av skatteetaten eller undersøkelsen av politiets arbeid med vinningskriminalitet.

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget omhandler ni saker. To undersøkelser følges videre, og syv saker blir avsluttet.

To saker følges opp videre

Bakgrunn

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. april 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning Skatter/avgifter