Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2016–2017) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 2016

Riksrevisjonen avslutter ikke sin undersøkelse av havbruksforvaltningen eller skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift i årets oppfølging.

Oppfølging etter tre år

Vi følger opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet i Stortinget. Målet er å gi Stortinget informasjon om hva som er gjort siden undersøkelsen ble gjennomført.

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget omhandler 16 saker. To undersøkelser følges videre.

Undersøkelser som følges videre

Undersøkelsen om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen ble fulgt opp i to egne forvaltningsrevisjoner:

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 19. desember 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske Offentlig forvaltning Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no