Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:1 (2014–2015) / Offentliggjort Oppfølging av forvaltningsrevisjonar 2014

Riksrevisjonen har fulgt opp elleve tidligere rapporterte forvaltningsrevisjonar frå 2010 og 2011. Ti saker avsluttes, ein følges videre.

Undersøkinga omtaler oppfølginga av 11 forvaltningsrevisjonar. Ti saker er avslutta.

Ein sak følges vidare

Undersøkinga av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger:

  • Delen flyktningar som tek til i jobb eller utdanning etter at dei er ferdige med introduksjonsprogrammet, fall i perioden 2006–2010, men har stige noko att sidan 2010.
  • Det er framleis under halvparten av deltakarane som går direkte til jobb eller utdanning etter avslutta program.
  • Eitt år etter avslutta program er delen personar i jobb eller utdanning knapt 60 prosent.
  • Gjennomførte tilsyn viser manglar og veikskapar i introduksjonsprogrammet i fleire kommunar.

Bakgrunn

Følgjer opp etter tre år

​Riksrevisjonen følgjer normalt opp forvaltningsrevisjonar tre år etter at sakene er behandla. Dersom det ikkje er gjort nødvendige endringar etter tre år, blir saken følgt opp igjen året etter.

Denne saken har Stortinget behandla ferdig

Saken blei behandla i Stortinget 10. februar 2015.

Les meir på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning