Hopp til hovedinnhold

Administrativ rapport (2016–2017) / Offentliggjort Undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk

Det er store forskjeller mellom geografiske områder i bruken av radiologiske undersøkelser som MR og CT. Det kan bety at det er dårlig ressursutnyttelse og at helsetilbudet ikke er likeverdig.

Funn​

  • Bruken av magnetisk resonans (MR) og computertomografi (CT) har økt betydelig de siste årene og forventes fortsatt å øke, blant annet på grunn av bedre systemer for utredning og behandling av kreft.
  • Det kan være underforbruk noen steder i landet, noe som kan føre til forsinket diagnostisering og forverret livskvalitet for pasienter som berøres av det, og overforbruk andre steder, som kan innebære dårlig ressursutnyttelse.
  • En gjennomgang som radiologer har foretatt av et utvalg henvisninger til MR- og CT-undersøkelser, viser at de fleste undersøkelsene som gjennomføres, er medisinsk begrunnet og faglig nødvendige.
  • Pasienter settes i en del tilfeller opp på time til CT-undersøkelse selv om MR anses som bedre, på grunn av ventetid på MR-undersøkelser.
  • Kvaliteten på henvisningene som radiologene mottar, ikke er god nok. Det gjelder særlig henvisningene fra fastlegene. 
  • Undersøkelsen tyder på at de private klinikkene vurderer henvisningene mindre strengt, innhenter mindre informasjon og gjennomfører flere undersøkelser som ikke er medisinsk nødvendig enn de offentlige sykehusene.
  • Radiologene har i liten grad tilgang til bilder fra tidligere undersøkelser av pasienter dersom de er utført ved et annet sykehus eller et privat røntgeninstitutt.

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Helse