Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av informasjonssikkerhet i forskningssystemer

Det er mangler ved dokumentasjonen av sentrale elementer i styringssystemet for informasjonssikkerhet hos tre kontrollerte universiteter/høgskoler.

Funn

  • Det er mangler ved dokumentasjonen av sentrale elementer i styringssystemet for informasjonssikkerhet ved alle de tre kontrollerte universitetene/høgskolene.
  • Virksomhetene følger i mindre grad opp at styringssystemene gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om utvalgte universiteter og høgskoler har dokumenterte styringssystemer som skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter, i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no