Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken

Myndighetene sviktet de overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken, men Riksrevisjonen mener det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.

Kort fortalt

Alexander L. Kielland var en flyttbar boreplattform som ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 27. mars 1980 kantret plattformen. Av 212 personer om bord omkom 123. Ulykken regnes som Norges største industriulykke.

I 2019 ba Stortinget Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med ulykken når det gjelder

  • gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig
  • oppfølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker
  • oppfølging av de etterlatte og overlevende

Kritikknivå:

Alvorlig

  • Det er alvorlig at myndighetene var kjent med flere svakheter i regelverket og kontrollen med flyttbare innretninger før Alexander Kielland-ulykken skjedde, uten å gjennomføre tiltak.
  • Det er alvorlig at Sosialdepartementet ikke valgte å sørge for oppfølging av de etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken. Gjennom det medisinske fagmiljøet var departementet godt kjent med at de etterlatte hadde behov for oppfølging.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

  • Det er sterkt kritikkverdig at Sosialdepartementet ikke sørget for en tilstrekkelig oppfølging av de overlevende etter Alexander Kielland-ulykken.
  • Det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke gjennomførte en fullstendig kartlegging av ansvaret til Stavanger Drilling og Phillips Petroleum etter ulykken.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Det er kritikkverdig at myndighetene involverte Det Norske Veritas i både granskingsarbeidet og snuoperasjonen, ettersom de var part i saken.

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 9. mars. Stortinget behandlet saken 7. juni og voterte over den 8. juni 2021.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no