Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2022–2023) / Offentliggjort Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann. Det kan gå utover folks liv og helse.

Kort bakgrunn

 • I Norge er det mange små vannverk som forsyner få innbyggere. Omtrent 60 prosent av de rapporteringspliktige vannverkene forsyner færre enn 500 personer.
 • Omtrent 70 prosent av vannverkene er kommunale.
 • 83 prosent av befolkningen får drikkevannet sitt fra kommunal vannforsyning.
 • Totalt er det ca. 50 000 km kommunale vannledninger i Norge. Det tilsvarer mer enn en runde rundt jorda.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke iverksatt tilstrekkelige virkemidler for å oppnå målene om å redusere lekkasjer og å fornye vannledningsnettet.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet

 • styrker virkemiddelbruken i form av informasjon, regelverk og tilsyn med videre, for i større grad å bidra til å redusere lekkasjer og øke fornyelsen av ledningsnettet
 • skaffer informasjon om hvordan kommuner bruker eksisterende finansieringsmodell for drikkevannstjenestene
 • innretter regelverket for drikkevann slik at det i større grad bidrar til å redusere lekkasjer i ledningsnettet
 • sørger for bedre samordning mellom involverte departementer på drikkevannsområdet
 • sørger for at styringsinformasjonen på drikkevannsområdet er tilstrekkelig og innhentes på en effektiv måte.

Levert til Storinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 21. februar.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no