Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2022–2023) / Offentliggjort Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann. Det kan gå utover folks liv og helse.

Kort bakgrunn

 • I Norge er det mange små vannverk som forsyner få innbyggere. Omtrent 60 prosent av de rapporteringspliktige vannverkene forsyner færre enn 500 personer.
 • Omtrent 70 prosent av vannverkene er kommunale.
 • 83 prosent av befolkningen får drikkevannet sitt fra kommunal vannforsyning.
 • Totalt er det ca. 50 000 km kommunale vannledninger i Norge. Det tilsvarer mer enn en runde rundt jorda.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke iverksatt tilstrekkelige virkemidler for å oppnå målene om å redusere lekkasjer og å fornye vannledningsnettet.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet

 • styrker virkemiddelbruken i form av informasjon, regelverk og tilsyn med videre, for i større grad å bidra til å redusere lekkasjer og øke fornyelsen av ledningsnettet
 • skaffer informasjon om hvordan kommuner bruker eksisterende finansieringsmodell for drikkevannstjenestene
 • innretter regelverket for drikkevann slik at det i større grad bidrar til å redusere lekkasjer i ledningsnettet
 • sørger for bedre samordning mellom involverte departementer på drikkevannsområdet
 • sørger for at styringsinformasjonen på drikkevannsområdet er tilstrekkelig og innhentes på en effektiv måte.

Behandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 21. februar 2023, de behandlet den 16. mai samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no