Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:10 (2023–2024) / Offentliggjort Sømløse kollektivreiser

Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur. Riksrevisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende.

Kort bakgrunn

 • Det skal være lett å reise kollektivt. Det er både samfunnsøkonomisk lønnsomt og klimavennlig.
 • I 2014 vedtok Stortinget en satsing på sømløse kollektivreiser. Selskapet Entur fikk ansvaret.
 • I Entur-appen skal du enkelt kunne planlegge kollektivreiser og kjøpe billett for hele landet på ett og samme sted.
 • Vi har undersøkt perioden 2016 til 2023.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke tilfredsstillende at

 • samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i en reiseapp som blir brukt, 10 år etter at Stortinget ba om å få det
 • Enturs reiseplanlegger fordelsvekter reiser med tog
 • togoperatørene har opplevd å ikke få innsyn i hvordan Entur bruker midlene de får fra dem.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet

 • har dialog med Entur om praksisen med å favorisere togreiser i den nasjonale reiseplanleggeren og utforsker alternativer som vil gjøre den mer nøytral og vise større åpenhet om søkekriteriene
 • utforsker muligheten for å gi Entur egnete sanksjonsmuligheter eller insentivordninger overfor kollektivaktørene for å sikre at data som rapporteres inn, har god nok kvalitet
 • gjør en vurdering av om departementet som sektormyndighet og eierskapsforvalter kan legge bedre til rette for at Entur, i samarbeid med aktørene, skal klare å innfri Stortingets ambisjon om at de reisende skal kunne planlegge og kjøpe sine kollektivreiser på ett sted.

Til behandling i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 16. januar 2024.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no