Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:10 (2023–2024) / Offentliggjort Sømløse kollektivreiser

Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur. Riksrevisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende.

Kort bakgrunn

 • Det skal være lett å reise kollektivt. Det er både samfunnsøkonomisk lønnsomt og klimavennlig.
 • I 2014 vedtok Stortinget en satsing på sømløse kollektivreiser. Selskapet Entur fikk ansvaret.
 • I Entur-appen skal du enkelt kunne planlegge kollektivreiser og kjøpe billett for hele landet på ett og samme sted.
 • Vi har undersøkt perioden 2016 til 2023.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke tilfredsstillende at

 • samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i en reiseapp som blir brukt, 10 år etter at Stortinget ba om å få det
 • Enturs reiseplanlegger fordelsvekter reiser med tog
 • togoperatørene har opplevd å ikke få innsyn i hvordan Entur bruker midlene de får fra dem.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet

 • har dialog med Entur om praksisen med å favorisere togreiser i den nasjonale reiseplanleggeren og utforsker alternativer som vil gjøre den mer nøytral og vise større åpenhet om søkekriteriene
 • utforsker muligheten for å gi Entur egnete sanksjonsmuligheter eller insentivordninger overfor kollektivaktørene for å sikre at data som rapporteres inn, har god nok kvalitet
 • gjør en vurdering av om departementet som sektormyndighet og eierskapsforvalter kan legge bedre til rette for at Entur, i samarbeid med aktørene, skal klare å innfri Stortingets ambisjon om at de reisende skal kunne planlegge og kjøpe sine kollektivreiser på ett sted.

Ferdig behandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 16. januar 2024. De behandlet den 30. mai samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no