Dokument 3 Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Offentliggjøres 15. februar 2022 kl. 11.00

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Datoen for overlevering til Stortinget er ikke endelig.

Dokumentet vil bli gradert og unntatt offentlighet. 

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap