Dokument 3 Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Offentliggjøres 14. desember 2021 kl. 12.00

Riksrevisjonens undersøker Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer.

Dokumentet vil bli gradert og unntatt offentlighet. 

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap