Dokument 3 (2020-2021) Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI)

Vi undersøker Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI). Dato for publisering er ikke endelig bestemt, men rapporten kommer i løpet av våren 2021.

Offentliggjøres 01. juni 2021 kl. 11.00

Vi undersøker Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI). Dato for publisering er ikke endelig bestemt, men rapporten kommer i løpet av våren 2021.

Dette undersøker vi

I denne undersøkelsen ser vi på om Utenriksdepartementet (UD) har fulgt gjeldende regler ved tildeling av midler til IPI i perioden 2006-2012.

Vi kontrollerer opp mot forvaltningsloven, regelverket om økonomistyring i staten og UDs interne regelverk.

Bakgrunn 

Stortinget har oppfordret oss til å se nærmere på tilskuddsforvaltningen i staten. I tillegg har denne saken vært mye omtalt i media.

Kategorier: Utenriks

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no