Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2010–2011) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009

Eierdepartementene er for lite oppmerksomme på hvilke krav det enkelte selskaps egenart stiller til departementenes oppfølging.

I kontrollen for 2009 har vi sett nærmere på disse sakene:

 • Statlige selskapers arbeid med samfunnsansvar
 • Lederlønnsutviklingen i statlig eide selskaper
 • De regionale helseforetakenes resultatrapportering og måloppnåelse
 • Helseforetakenes ivaretakelse av ansvaret for pasientreiser
 • Norsk Helsenetts ivaretakelse av informasjonssikkerheten i
  helsenettet
 • Økonomisk mellomværende mellom universitetene og deres kommersialiseringsselskaper
 • Statskog SFs forretningsmessige drift
 • Økonomien i Norsk Eiendomsinformasjon AS
 • Oppfølging av Petoro AS' bidrag til merverdi
 • Internkontrollen i NSB

 

Kategorier: Helse Statlig eierskap