Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:8 (2011–2012) / Offentliggjort Undersøkelse av Mattilsynet

Mattilsynets distrikts- og regionkontorer behandler tilsyns-, godkjennings- og klagesaker ulikt.

Hovedfunn

  • Det er en vesentlig variasjon i vedtak som Mattilsynets distrikts- og regionkontorer har fattet i like tilsyns-, godkjennings- og klagesaker.
  • Det er usikkert om forutsatte effektiviseringsgevinster er oppnådd. 
  • Det er behov for videreutvikling av IT-systemet MATS. Systemet skal sikre enhetlig tilsyn.
  • Det er behov for å heve kvaliteten på styringsinformasjonen fra Mattilsynet.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 31. januar 2012. De behandlet den 26. april samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske Offentlig forvaltning