Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av sikring av personopplysninger i Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etterlever på flere områder ikke sentrale krav til sikring av personopplysninger i lønns- og personalsystemet SAP.

Funn

  • DFØ har ikke dokumentert oversikt over det samlede risikobildet for
    behandlingen av personopplysninger.
  • DFØs sikkerhetstiltak gir ikke tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger i lønnssystemet SAP.
  • DFØs oppfølging av iverksatte tiltak og oppfølgingen av den eksterne leverandøren er mangelfull.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger i lønns- og personalsystemet SAP.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tor.digranes@Riksrevisjonen.no