Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av styringssystem for informasjonssikkerhet i Statens kartverk

Kartverket har et styringssystem for informasjonssikkerhet, men ikke en helhetlig oppfølging av om styringssystemet fungerer etter hensikten.

Funn

  • Kartverket har et styringssystem for informasjonssikkerhet, men ikke en helhetlig oppfølging av om styringssystemet fungerer etter hensikten. 
  • Kartverket har ikke stilt krav og beskrevet hvordan viktige sikkerhetstiltak skal gjennomføres og følges opp.
  • Kartverket har heller ikke gjennomført og fulgt opp tiltak i henhold til beste praksis.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Statens kartverk (Kartverket) har et styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) og som ivaretar krav i lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331

tora.jarlsby@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no