Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av styringssystem for informasjonssikkerhet i Statens kartverk

Kartverket har et styringssystem for informasjonssikkerhet, men ikke en helhetlig oppfølging av om styringssystemet fungerer etter hensikten.

Funn

  • Kartverket har et styringssystem for informasjonssikkerhet, men ikke en helhetlig oppfølging av om styringssystemet fungerer etter hensikten. 
  • Kartverket har ikke stilt krav og beskrevet hvordan viktige sikkerhetstiltak skal gjennomføres og følges opp.
  • Kartverket har heller ikke gjennomført og fulgt opp tiltak i henhold til beste praksis.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Statens kartverk (Kartverket) har et styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i eForvaltningsforskriften og som ivaretar krav i personopplysningsloven.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no