Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyring av Kystverket

Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp at Kystverket har et godt system for å måle og følge opp resultater. Kystverket har, med unntak av lostjenesten, lite informasjon som kan belyse om virksomheten drives effektivt.

Funn

  • Kystverket har ikke etablert et godt nok system for å måle og følge opp resultatene av virksomheten.
  • Kystverket har ikke utbedret mangler i styringssystemene.
  • Kystverket har, med unntak av for lostjenesten, lite styringsinformasjon som kan belyse om virksomheten drives effektivt.
  • Samferdselsdepartementet har lite informasjon om Kystverkets resultater, og departementets styring er i hovedsak konsentrert om losområdet.

Bakgrunn og mål

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Kystverkets styring og oppfølging er innrettet slik at etaten når sine mål på en effektiv måte, og om Samferdselsdepartementet bidrar til dette gjennom etatsstyringen.

Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Therese Johnsen

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Bilde av Stein Morch

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no