Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyring av Kystverket

Samferdselsdepartementet har ikke fulgt opp at Kystverket har et godt system for å måle og følge opp resultater. Kystverket har, med unntak av lostjenesten, lite informasjon som kan belyse om virksomheten drives effektivt.

Funn

  • Kystverket har ikke etablert et godt nok system for å måle og følge opp resultatene av virksomheten.
  • Kystverket har ikke utbedret mangler i styringssystemene.
  • Kystverket har, med unntak av for lostjenesten, lite styringsinformasjon som kan belyse om virksomheten drives effektivt.
  • Samferdselsdepartementet har lite informasjon om Kystverkets resultater, og departementets styring er i hovedsak konsentrert om losområdet.

Bakgrunn og mål

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Kystverkets styring og oppfølging er innrettet slik at etaten når sine mål på en effektiv måte, og om Samferdselsdepartementet bidrar til dette gjennom etatsstyringen.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no