Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler

Kulturdepartementet har ikke sørget for at det har nødvendig informasjon til å kunne vurdere om viktige mål nås, og Norges Idrettsforbunds styring og forvaltning har ikke lagt godt nok til rette for målrettet og effektiv bruk av midlene.

Funn

  • I perioden 2012−2017 har kostnadene til administrasjon økt vesentlig på bekostning av idrettslig aktivitet.
  • Det er uklart om Norges idrettsforbund når målene for prioriterte grupper.
  • Kulturdepartementet har fulgt opp tilskuddet til Norges idrettsforbund, men mangler vesentlig informasjon om måloppnåelse.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen er å undersøke om Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har brukt spillemidlene effektivt og i henhold til krav og prioriteringer fra Kulturdepartementet i perioden 2012−2017, og å vurdere departementets oppfølging av NIFs bruk av spillemidler.

I perioden 2012−2017 har NIF mottatt 3,7 milliarder kroner i spillemidler fra Kulturdepartementet over fire tilskuddsposter.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Kultur

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no