Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av kvalitetssikring av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og Helsetilsynet har ikke sikret god nok kvalitetskontroll og tilsyn med omsorgssentre for enslige asylsøkere under 15 år.

Funn

  • Det gjennomføres ikke et tilstrekkelig antall kvalitetskontroller og meldte og uanmeldte tilsyn med omsorgssentrene.
  • Det gjennomføres ikke i tilstrekkelig grad enkeltsamtaler med barn for å ivareta deres interesser.
  • Manglende metodikk, mangelfull dokumentasjon og manglende oppfølgning av kvalitetskontroller og tilsyn sikrer ikke tilstrekkelig informasjon om kvaliteten i tilbudet til barn som bor på omsorgssentrene.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) etterlever krav til kvalitetssikring av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, og om fylkesmannen gjennomfører tilsyn med kvaliteten i omsorgssentrene i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre er i en sårbar situasjon. Mange har vært utsatt for store belastninger i opprinnelseslandet eller under flukten og opplever sorg og savn, som følge av at de har forlatt familie, nærmiljø og hjemland. Barna har behov for beskyttelse, omsorg, trygghet og tett oppfølging i påvente av at asylsøknaden deres skal bli behandlet og de deretter skal bli bosatt i en kommune eller returnert til hjemlandet.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no