Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av miljømyndighetenes etterlevelse av naturmangfoldloven

Miljømyndighetene har i liten grad vurdert om virkemidlene «prioritert art» og «utvalgt naturtype» er egnet for vern av kritisk og sterkt truede arter og naturtyper.

Funn

  • Miljømyndighetene har i svært få tilfeller vurdert om virkemidlene «prioritert art» og «utvalgt naturtype» er egnet for vern av kritisk og sterkt truede arter og naturtyper.
  • Det er vesentlige svakheter ved dokumentasjonen knyttet til beslutninger i saksbehandlingen.

Bakgrunn og mål

Målet med undersøkelsen har vært å kontrollere om miljømyndighetene ved Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet etterlever naturmangfoldloven, som trådte i kraft i 2009, når det gjelder bruk av virkemidlene «prioriterte arter» og «utvalgte naturtyper». 

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Klima/miljø

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no