Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av forvaltning av tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter i hovedsak tilskudd til nasjonale minoriteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og øvrige krav.

Funn

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter i hovedsak tilskuddene i tråd med kravene.
  • Flere av organisasjonene har ikke et fullstendig medlemsregister og mangler dokumentasjon for innbetalte medlemskontingenter. 
  • Rapporteringen fra tilskuddsmottakere til departementet er ufullstendig, fordi det ikke gis informasjon om støtte fra andre aktører, noe som gir risiko for dobbeltfinansiering.
  • Revisjonens kontroll hos organisasjonene viser også mangler i internkontroll ved utbetaling av kostnadsbilag og reiseregninger.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen var å kontrollere om Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter tilskuddene i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og øvrige krav.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å samordne statlig politikk som berører nasjonale minoriteter, og er ansvarlig for utarbeidelse, saksbehandling, rapportering til Stortinget og evaluering av tilskuddsordningene. Som nasjonale minoritetene regnes jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tor.digranes@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no