Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll budsjettåret 2018

I 2018 har Riksrevisjonen revidert 232 årsregnskaper fra departementer og underliggende virksomheter, og funnet feil ved 3 av disse. Vi har også gjennomført 15 undersøkelser, der vi har sett på hvordan forvaltningen har fulgt opp det Stortinget har bestemt.

Kort fortalt

  • Det står i all hovedsak bra til med regnskapene i staten.
  • Forsvarets regnskap inneholder vesentlige feil for tredje år på rad.
  • Både politiet, Utenriksdepartementet og Oljedirektoratet trenger å sikre seg bedre mot dataangrep.
  • For dårlig oppfølging fra Mattilsynet fører til at dyrelidelser får pågå for lenge.
  • Norske universiteter og høgskoler har 3,3 milliarder ubrukte budsjettkroner.

Hovedfunn

Feil i regnskapene

De fleste feil i regnskapene blir rettet underveis i revisjonen. Vi har funnet vesentlige feil i regnskapene til disse tre virksomhetene: 

  • Forsvaret
  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ombudsmannen for Forsvaret

I tillegg er det to fond under Helse- og omsorgsdepartementet vi ikke har kunne uttale oss om, fordi regnskapene er satt opp etter andre prinsipper enn forutsatt.

Dataangrep og informasjonssikkerhet

Dyrevelferd og jordbruk

Offentlige anskaffelser

Styring

Andre undersøkelser

Oversikt over undersøkelsene

Årlig revisjon og kontroll

Dokument 1 er en årlig rapport om revisjon og kontroll av statsforvaltningen. I denne får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem i finansiell revisjon, etterlevelserevisjon og mindre forvaltningsrevisjoner.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 3. desember 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no