Del av Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av bruken av digitale løsninger ved etablering av restaurant

De digitale løsningene for personer som vil etablere restaurant er for dårlige, og lite gjenbruk av informasjon gir tungvinte prosesser.

Stortingets mål om at offentlige tjenester skal framstå sammenhengende og helhetlige for brukerne uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem, er ikke nådd for tjenestene knyttet til å starte restaurant som aksjeselskap.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at digitalisering av offentlige tjenester kan bidra til at brukerne slipper å gi de samme opplysningene flere ganger i møte med det offentlige.

Funn

  • De digitale løsningene dekker ikke etablerernes behov for informasjon og veiledning.
  • Muligheten til å gjenbruke informasjon blir ikke tilstrekkelig utnyttet.
  • Det er for lite samarbeid og informasjonsflyt mellom de kommunale etatene.
  • Potensialet for digital saksbehandling utnyttes ikke godt nok.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Lite gjenbruk av informasjon bidrar til at arbeidsprosessene for etablererne og saksbehandlingen i de offentlige virksomhetene ikke blir så rask og enkel som digitale løsninger gir muligheter for.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

De digitale løsningene dekker ikke etablerernes behov for informasjon og veiledning når de skal starte en restaurant som aksjeselskap.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Regelverket legger fortsatt ikke godt nok til rette for utvikling av gode selvbetjeningsløsninger og digitale verktøy for etablererne og saksbehandlerne.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Korrespondansen mellom kommunene og staten er i en del tilfeller unødvendig  tidkrevende fordi noen statlige virksomheter, for eksempel politi- og lensmannsetaten, i liten grad bruker digital postformidling.

Bakgrunn og mål

Undersøkelsen belyser etablerernes arbeidsprosesser når de skal starte en ny restaurant og saksbehandlernes arbeidsprosesser når de behandler søknadene. Det er lagt vekt på digitalisering og samhandling mellom digitale systemer.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvor effektivt utformet den digitale støtten er for etablerere som skal starte restaurant som aksjeselskap, og for saksbehandlere som behandler søknadene om bevillinger og godkjenninger. 

Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aleksander.asheim@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no