Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av anskaffelser og oppfølging av arbeidsmarkedstiltak i NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) følger ikke godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode.

Funn

  • Det er mangelfull kontroll av at de forhåndsgodkjente leverandørene av
    arbeidsmarkedstiltak oppfyller kravene i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.
  • NAV følger i all hovedsak kravene i anskaffelsesregelverket ved kjøp av tiltakene avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering. Anskaffelsene av tiltaket opplæring gjennomføres derimot ofte som direktekjøp med lite konkurranse.
  • Det er svakheter i IKT-støtten som skal sikre god internkontroll ved utbetalinger til tiltaksleverandørene. NAV har ikke oversikt over hvor mye som er utbetalt per avtale og det er mangelfull sporbarhet mellom priser og tjenester spesifisert i avtalene og spesifiseringene i fakturaene/refusjonskravene fra tiltaksarrangørene.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

NAV kontrollerer ikke i tilstrekkelig grad at de forhåndsgodkjente leverandørene av arbeidsmarkedstiltak oppfyller kravene i tiltaksforskriften.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

NAV har ikke systemer for å sikre nødvendig styringsinformasjon og tilstrekkelig internkontroll når de betaler tiltaksleverandørene.

Anbefaling

Revisjonen anbefaler at Arbeids -og sosialdepartementet følger opp at NAV sikrer at de forhåndsgodkjente tiltaksbedriftene oppfyller tiltaksforskriftens krav til organisasjonsform, primærvirksomhet, disponering av overskudd, uttak av utbytte og krav til at tiltaksplasser ikke skal virke konkurransevridende.

Bakgrunn og mål

Arbeidsmarkedstiltak er et sentralt nasjonalt virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken og skal styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Tiltakene omfatter for eksempel kurs som skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiserer til ledige jobber, avklaring av den enkeltes arbeidsevne og oppfølging i form av motivering og veiledning.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om NAV anskaffer arbeidsmarkedstiltak og følger opp tiltaksleverandørene i samsvar med tiltaksforskriften og anskaffelsesregelverket.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no