Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av sikring mot dataangrep i Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets styringssystem for informasjonssikkerhet og etablerte sikkerhetstiltak har flere svakheter.

Dokumentet er gradert

Rapporten er gradert og unntatt offentlighet, som følge av Utenriksdepartementets vurdering. Du finner et sammendrag i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018 (Dokument 1).

Til Dokument 1 (pdf)

Funn

  • Utenriksdepartementet har manglende risikovurderinger av sikkerheten i IKT-systemer, og det er liten sammenheng mellom risikovurderinger og gjennomføring av sikkerhetstiltak.
  • Utenriksdepartementets sikkerhetstiltak har svakheter som gjør systemer sårbare for dataangrep.
  • Utenriksdepartementets system for oppfølging av informasjonssikkerheten har svakheter som reduserer muligheten for helhetlig oppfølging av området.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

På flere områder etterlever ikke Utenriksdepartementet krav og anbefalinger til styringssystem for informasjonssikkerhet og til sikkerhetstiltak for å forhindre dataangrep.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

  • sikrer at det gjennomføres risikovurderinger av sikkerheten i viktige og virksomhetskritiske IKT-systemer 
  • sørger for tilfredsstillende sikkerhet i eldre IKT-løsninger slik at de er i samsvar med beste praksis
  • sørger for at etablerte rutiner for oppfølging og rapportering følges i praksis

Bakgrunn og mål

Betydningen av gode styringssystemer for informasjonssikkerhet og beskyttelse av informasjon som virksomheter behandler, øker i takt med digitaliseringen av offentlig forvaltning. Utenriksdepartementet behandler informasjon i flere av sine datasystemer som ikke bør komme på avveie, og som eksterne aktører kan være interessert i.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Utenriksdepartementet gjennom planlagte og systematiske tiltak har sikret informasjonen i ugraderte systemer mot dataangrep.

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no