Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyringen av Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet har ikke har fulgt godt nok opp at Luftfartstilsynets mål nås på en effektiv måte. Selv om Luftfartstilsynet har forbedret virksomhetsstyringen de senere årene, er viktige forutsetninger for effektiv drift er fortsatt ikke på plass.

Funn

  • Virksomhetsstyringen av Luftfartstilsynet er forbedret de senere årene, men viktige forutsetninger for effektiv drift er fortsatt ikke på plass.
  • Luftfartstilsynet utnytter ikke informasjon om flysikkerhetsrisiko godt nok.
  • Luftfartstilsynets gjennomføring av godkjennings-, tilsyns- og regelverksprosesser er fortsatt for lite standardisert.
  • Samferdselsdepartementet har ikke god nok kontroll med Luftfartstilsynets mål og resultater.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Viktige forutsetninger for effektiv drift er fremdeles ikke på plass, selv om Luftfartstilsynet i lang tid har arbeidet med å forbedre virksomhetsstyringen og omorganiserte i 2017.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet

  • følger opp at Luftfartstilsynet arbeider systematisk med å videreutvikle virksomhetsstyringen, blant annet for at etaten skal kunne sikre effektiv drift og utnytte informasjon om flysikkerhetsrisiko bedre 
  • sikrer forbedret styringsinformasjon om og oppfølging av Luftfartstilsynets måloppnåelse, effektivitet og resultater

Bakgrunn og mål

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for å føre tilsyn med norsk sivil luftfart og skal være en pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med regjeringens overordnede mål i samferdselspolitikken. 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Luftfartstilsynets styring og oppfølging er innrettet slik at etatens mål nås på en effektiv måte, og om Samferdselsdepartementet har fulgt opp dette gjennom etatsstyringen.

Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no