Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av etats- og virksomhetsstyringen av Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har ikke etablert et godt nok system for å følge opp måloppnåelse, effektiv ressursutnyttelse og internkontroll i virksomheten.

Funn

  • Havforskningsinstituttet har ikke etablert et godt nok system for å følge opp måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse.
  • Det er svakheter i Havforskningsinstituttets system for internkontroll.
  • Nærings- og fiskeridepartementet har lite informasjon om hvorvidt Havforskningsinstituttet utnytter ressursene sine effektivt.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke utarbeidet et mål- og resultatstyringssystem som gir tilstrekkelig informasjon om Havforskningsinstituttet utnytter ressursene sine effektivt.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet

  • følger opp at Havforskningsinstituttet etablerer et velfungerende system som bidrar til bedre styring og til kunnskap om måloppnåelse og effektiv drift
  • i arbeidet med nytt mål- og resultatstyringssystem i større grad innhenter informasjon som gir grunnlag for å vurdere om Havforskningsinstituttet utnytter ressursene sine effektivt

Bakgrunn og mål

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Havforskningsinstituttets styring og oppfølging er organisert slik at etatens mål nås på en effektiv måte, og om Nærings- og fiskeridepartementet har fulgt opp dette gjennom etatsstyringen.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no