Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av rett hjelpemiddel til boligtilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging av boligen for å kunne bli boende hjemme, får ulik hjelp av arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Funn

  • Vilkåret i folketrygdloven for å få hjelp til tilpasning av boligen praktiseres ulikt.
  • Brukerens rett til medvirkning i egen sak gjennomføres ulikt.
  • Bruk av tilskudd begrenses av krav til brukerens egeninnsats og vilkår i regelverket.
  • Brukeren underrettes om hjelpemiddelsentralens vurdering på en måte som begrenser klageadgangen.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Arbeids- og velferdsetaten sikrer ikke brukerne like rettigheter til tilrettelegging av boligen.

Anbefalinger

Revisjonen anbefaler at Arbeids -og sosialdepartementet påser at NAV

  • sikrer likeverdige tjenester til dem som har behov for tilpasning av boligen sin
  • gjennomfører saksbehandlingen om tilpasning av bolig på en måte som gir brukeren klageadgang

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen har vært å vurdere arbeids- og velferdsetatens arbeid for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får hjelpemidler eller tilskudd til boligtilpasning som bidrar til at de kan bli boende hjemme.

Det er bred politisk enighet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Arbeids- og velferdsetatens arbeid med hjelp til tilpasning av boligen gjennom folketrygden er et viktig virkemiddel for å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne kan bli boende hjemme.

Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no