Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av omorganisering av anskaffelsesområdet

Helse- og omsorgsdepartementet har i liten grad lagt til rette for en mer effektiv forvaltning ved å omorganisere anskaffelsesområdet for administrative tjenester på helseområdet.

Funn

  • Kostnadene til gjennomføring av anskaffelser har blitt vesentlig høyere enn de var før omorganiseringen.
  • Det er i liten grad målt om omorganiseringen har ført til bedre kvalitet innen anskaffelsesområdet.
  • De potensielle gevinstene er overrapportert og metoden for gevinstberegningene er uegnet for å vurdere de faktiske gevinstene ved omorganiseringen.
  • De faktiske gevinstene er i liten grad realisert.
  • Kostnadene ved etableringen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett SF er ikke kjent.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke sørget for at omorganiseringen av anskaffelsesområdet har medført mer effektiv ressursbruk, eller sørget for at vurderingen av omorganiseringen var realistisk.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet

  • vurderer om anskaffelsesområdet er hensiktsmessig organisert i dag
  • vurderer hvordan egenkapitalsituasjonen i Norsk Helsenett SF skal behandles
  • sikrer realistisk rapportering av kostnader
  • sikrer realistisk rapportering av kvalitative og kvantitative gevinster fra Norsk Helsenett SF og virksomhetene

Bakgrunn og mål

Bakgrunnen for revisjonen var indikasjoner på at Helse- og omsorgsdepartementets planlegging og tilrettelegging for omorganiseringen ikke var god nok. Videre var det indikasjoner på manglende kompetanse, økte kostnader og uklarheter rundt ansvar og roller innen anskaffelsesområdet.

Målet med revisjonen har vært å vurdere om Helse- og omsorgsdepartementets endring av ansvar for anskaffelser i virksomhetene underlagt departementet har ført til en mer effektiv ressursbruk.

Kategorier: Helse Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no