Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av årsaker til konflikter mellom byggherre og entreprenør i vegutbyggingsprosjekter

Konflikter mellom byggherre og entreprenør i veiprosjekter løses ikke på en god nok måte.

Funn

  • Konfliktnivået i vegutbyggingsprosjekter har økt.
  • Mange konflikter skyldes svakheter i Statens vegvesens kontraktstrategi og kontraktsoppfølging.
  • Dialogen og samhandlingen mellom byggherre og entreprenør i gjennomføringen av prosjekter er ikke god nok.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at konfliktløsningsordninger i prosjektene ikke har vært utnyttet bedre, og at alternativene til tvisteløsning i domstolene ikke i større grad er tatt i bruk.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet sørger for at Statens vegvesen

  • styrker ordninger med tvisteløsning på prosjektnivå også i de mindre prosjektene
  • vurderer bruk av kontraktstrategi og kontraktsformer i vegutbyggingsprosjekter, særlig der det med høy sannsynlighet vil oppstå uforutsette forhold
  • følger opp om tiltakene som er planlagt for å redusere konfliktnivået, bidrar til en reduksjon i antall konflikter og følger opp at samarbeidet med anleggsbransjen på dette området blir videreført

Bakgrunn og mål

Det har vært en betydelig økning i investeringer til vegformål det siste tiåret. Økningen har ledet til en høy utbyggingsaktivitet med mange investeringsprosjekter og stadig større kontrakter. I mange av vegprosjektene har det oppstått uenigheter og konflikter mellom byggherre og entreprenør. I flere tilfeller løses ikke sakene før de har vært gjennom rettslig behandling i domstolene. Det kan ta mange år å komme fram til en løsning på slike saker, og de er svært ressurskrevende å håndtere for både entreprenører og byggherre.

Målet med revisjonen har vært å belyse årsaker til og konsekvenser av konflikter mellom byggherre og entreprenør i vegutbyggingsprosjekter.

Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no