Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:10 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Koronastøtten kom raskt på plass da nedstengingen av landet truet norske bedrifter og arbeidsplasser. De aller fleste søkerne fikk utbetalt støtte fort, men noen måtte vente uforholdsmessig lenge og mange små aktører kan ha falt utenfor, viser vår undersøkelse.

Kort fortalt

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, trengte mange sektorer hjelp til å klare seg gjennom den økonomiske krisen. Stortinget vedtok en rekke tiltak for å redde virksomheter og arbeidsplasser.

Vi har sett på de fem søknadsbaserte tilskuddsordningene som gjaldt fra mars til oktober 2020:

 • Kompensasjonsordningen for Næringslivet: 50 milliarder kroner, justert ned til 7 milliarder kroner. Ca. 7 milliarder ble utbetalt.
 • Vedlikeholdsordningen: 250 millioner kroner. Ca. 15 millioner ble utbetalt.
 • Frivillighets- og idrettsordningen: 1,87 milliarder kroner. Ca. 1,33 milliarder ble utbetalt.
 • Kulturordningen: 1,25 milliarder kroner. Ca. 1,25 milliarder ble utbetalt.
 • Medieordningen: 300 millioner kroner. Ca. 92 millioner ble utbetalt.

Hovedfunn

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

departementene

 • finner læringspunkter både for seg selv og underliggende etater som har forvaltet koronamidlene
 • utvikler en metodikk for krisehåndtering basert på erfaringer fra hvordan koronakrisen rammet og hvordan tiltakene virket
 • samarbeider med hverandre for å styrke kontrollen på tvers av pågående og fremtidige krisetiltak

I det videre arbeidet kan følgende innspill vurderes:

 • Bidrag fra miljøer med sektorkunnskap og gode datagrunnlag er viktig i utformingen av tiltak.
 • Kartlegging av aktuelle forvaltere av tilskudd som har god nok kapasitet og kompetanse til å håndtere denne typen ordninger, og erfaring med tekniske løsninger som kan tilpasses raskt.
 • Vurdering av kostnad og nytteverdi av smale ordninger opp mot brede generelle ordninger.

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Vi oversendte undersøkelsen til Stortinget 27. mai 2021. Den ble behandlet i Stortinget 1. februar 2022.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no