Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2021–2022) / Offentliggjort Undersøkelse av ny registerplattform i Brønnøysundregistrene (BRsys)

Ny registerplattform i Brønnøysundregistrene (BRsys) skal gi moderne og trygge registertjenester samlet på ett sted. Vår undersøkelse viser at prosjektet er forsinket, leverer mindre og koster mer enn planlagt. Det er også svakheter i styringen av informasjonssikkerheten.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke sikret at ny registerplattform i Brønnøysundregistrene blir levert i tråd med det Stortinget har bestemt.

  • BRsys-prosjektet leverer mindre, er betydelig forsinket og koster mer enn planlagt.
  • Styringen av informasjonssikkerheten i Brønnøysundregistrene er fremdeles ikke god nok.
  • Nærings- og fiskeridepartementet kontrollerer ikke BRsys-prosjektet godt nok. Det gjelder både prosjektets framdrift og styringssystemet for informasjonssikkerhet.

Våre anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet

  • pålegger oppgaver og tilpasser styring og kontroll av Brønnøysundregistrene til virksomhetens gjennomføringsevne
  • sørger for at Brønnøysundregistrene forbedrer styringssystemet for informasjonssikkerhet, i samsvar med eForvaltningsforskriften § 15

Kort om undersøkelsen

Vi har kontrollert om Stortingets bevilgninger til ny registerplattform blir brukt slik Stortinget har bestemt. I tillegg har vi undersøkt om styringen av informasjonssikkerheten i Brønnøysundregistrene har blitt bedre.

BRsys-prosjektet skal samle alle Brønnøysundregistrenes tjenester i en felles nasjonal plattform. Formålet er å modernisere registertjenestene og øke informasjonssikkerheten. Prosjektet skal etter planen gjennomføres i perioden 2017–2022 og koste 1,2 milliarder kroner. BRsys var ved utgangen av 2020 om lag fire år forsinket.

Kategorier: Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no