Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2022−2023) / Offentliggjort Forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser.

Kort bakgrunn

  • I perioden 2018–2024 blir det gjennomført et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barnevernstjenestene (kompetansestrategien). Det ble bestemt av Barne- og familiedepartementet i 2017.
  • I mars 2020 presiserte Høyesterett kravene til barnevernets saksbehandling.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Barne- og familiedepartementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen fra kompetansetiltakene skal tas i bruk i det kommunale barnevernet.
  • Departementet har ikke sikret at kompetansetiltakene har ført til større forbedringer så langt.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonene anbefaler at Barne- og familiedepartementet

  • vurderer hvordan kompetansetiltak i større grad kan sikre forbedringer i det kommunale barnevernets forvaltningspraksis og ivaretakelse av barns og foreldres rettsikkerhet
  • vurderer hvordan kompetansetiltak i større grad kan gjøres tilgjengelig for det kommunale barnevernet
  • legger til rette for at barnevernstjenestenes styring, ledelse og internkontroll blir videreutviklet.

Stortinget har ferdigbehandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 15. november 2022. De behandlet den 9. februar 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no