Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2022−2023) / Offentliggjort Undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet

I 2017 startet Barne- og familiedepartement arbeidet for å forbedre kompetansen i det kommunale barnevernet. Undersøkelsen viser lite forbedring når det kommer til dokumentasjon av barnevernets vurderinger og begrunnelser.

Kort bakgrunn

  • I perioden 2018–2024 blir det gjennomført et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barnevernstjenestene (kompetansestrategien). Det ble bestemt av Barne- og familiedepartementet i 2017.
  • I mars 2020 presiserte Høyesterett kravene til barnevernets saksbehandling.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Barne- og familiedepartementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen fra kompetansetiltakene skal tas i bruk i det kommunale barnevernet.
  • Departementet har ikke sikret at kompetansetiltakene har ført til større forbedringer så langt.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonene anbefaler at Barne- og familiedepartementet

  • vurderer hvordan kompetansetiltak i større grad kan sikre forbedringer i det kommunale barnevernets forvaltningspraksis og ivaretakelse av barns og foreldres rettsikkerhet
  • vurderer hvordan kompetansetiltak i større grad kan gjøres tilgjengelig for det kommunale barnevernet
  • legger til rette for at barnevernstjenestenes styring, ledelse og internkontroll blir videreutviklet.

Til behandling i Stortinget

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 15. november 2022.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no