Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser

For å redusere arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er det viktig at statlige virksomheter påser at leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider gir de ansatte riktige lønns- og arbeidsvilkår. Vår undersøkelse viser at virksomhetene ikke gjennomfører nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Virksomhetene påser ikke at de ansatte hos leverandørene av tjenester og bygge- og anleggsarbeider har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til regelverket.

Konklusjoner

  • Virksomhetene har i liten grad kontrollert lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte hos leverandørene
  • Virksomhetene har i liten grad etablert rutiner som skal bidra til at de etterlever kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i rollen som regelverksforvalter ikke gitt tydelig nok informasjon om hva kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår innebærer.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at departementene i sin styring og kontroll følger opp at underliggende virksomheter

  • har etablert systemer og rutiner for å kunne etterleve kravene i forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
  • gjennomfører kontrollplikten i forskriften
  • dokumenterer sine vurderinger i arbeidet med å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene

Videre anbefaler vi at Arbeids- og inkluderingsdepartementet tydeliggjør hva kontrollplikten krever og hvordan forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal følges for å nå Stortingets forutsetninger.

Om undersøkelsen

Vi har kontrollert om statlige virksomheter etterlever forskriften i bransjer der det er risiko for sosial dumping. I tillegg har vi undersøkt om virksomhetene har utarbeidet rutiner som skal bidra til å sikre at kravene i forskriften blir etterlevd.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no