Del av Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Undersøkelse av Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av forurensning fra nedlagte gruver

Avrenning fra nedlagte gruver er en vesentlig kilde til forurensning av norske vassdrag. Vår undersøkelse viser at Nærings- og fiskeridepartementet ikke oppfyller pålegg fra forurensningsmyndighetene om å redusere forurensningen fra gruveområdene Løkken, Folldal og Sulitjelma. Departementet mangler i tillegg kunnskap om forurensningssituasjonen ved ti andre gruver det eier.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter ikke de nedlagte gruvene de eier, i samsvar med forurensingslovens krav, pålegg fra forurensningsmyndighetene og Stortingets forutsetninger for bevilgningene til å redusere forurensning.

Konklusjoner

  • Nærings- og fiskeridepartementet oppfyller ikke pålegg fra forurensningsmyndighetene fra 1993, 2003 og 2008.
  • Departementet har ikke kunnskap om forurensningslovens krav er oppfylt ved ti av gruvene de eier.
  • Departementet har i perioden 2006-2021 bare benyttet halvparten av Stortingets bevilgninger til sikring og miljøtiltak og har ikke rapportert om manglende resultater.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet

  • følger opp at Direktoratet for mineralforvaltning blir i stand til å oppfylle påleggene fra forurensningsmyndighetene om å redusere forurensningen fra de nedlagte gruvene
  • sikrer at den selvstendige tiltaksplikt etter forurensningsloven blir ivaretatt, i første omgang ved å undersøke forurensningssituasjonen ved alle de hjemfalte gruvene

Om undersøkelsen

Etter forurensningsloven plikter Nærings- og fiskeridepartementet å hindre forurensning fra gruver de har ansvar for. Gjentakende mindreforbruk av bevilgninger som er gitt til tiltak for å redusere forurensning, gir risiko for at formålet med bevilgningene ikke blir ivaretatt.

Vi har kontrollert om departementet forvalter de nedlagte gruveområdene de eier i samsvar med forurensingsloven, pålegg fra forurensningsmyndighetene og Stortingets forutsetninger ved bevilgningsvedtakene.

Kategorier: Klima/miljø Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no