Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2023−2024) / Offentliggjort Utnyttelse av IT-systemer på sykehus

Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasienter, ikke på dobbeltregistrering og dobbeltrapportering i tungvinte IT-systemer.

Kort bakgrunn

 • Digitalisering er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten i pasientbehandling og bidra til effektiv ressursbruk.
 • En viktig forutsetning for å nå målene med digitalisering er at IT-systemer oppleves som brukervennlige og understøtter arbeidshverdagen til helsepersonell.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Det er kritikkverdig at helsepersonell opplever at forhold ved de kliniske IT-systemene gjør det utfordrende å overholde lovpålagte oppgaver knyttet til pasientopplysninger. Dette kan påvirke pasientsikkerheten. På undersøkelsestidspunktet var utfordringene særlig belastende for helsepersonell som bruker Helseplattformen.
 • Helseregionene har gjort betydelige og viktige investeringer i IT-systemer og fulgt opp mål og strategier, men det er flere svakheter i hvordan innføringen og utviklingen av kliniske IT-systemer har blitt styrt. Dette er ikke tilfredsstillende.
 • Svakheter i brukskvaliteten til de elektroniske kurvesystemene og styringen ved innføringen påvirker i hvilken grad forventede gevinster, særlig knyttet til effektivisering, kan hentes ut. Dette er ikke tilfredsstillende i lys av forventningene om at digitalisering er et viktig virkemiddel for å forbedre ressursbruken og redusere det framtidige arbeidskraftbehovet.

Konklusjoner

 • Kurvesystem

  Kurvesystemene er et sentralt klinisk IT-system i spesialisthelsetjenesten. Her blir viktige målinger for pasienter som er innlagt registrert og leger legger inn hvilke legemidler pasienten skal ha.

Anbefalinger

Vi anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å sørge for at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak som bidrar til forventede gevinster for kvalitet og ressursbruk ved innføring av kliniske IT-systemer.

Det innebærer at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak i samarbeid med helseforetakene som kan bidra til å sikre

 • bedre sammenheng mellom teknisk løsning og arbeidsprosesser og organisering. Dette kan innebære organisasjonsutvikling og omlegging av arbeidsrutiner
 • at opplæringen er tilpasset og gjøres til riktig tid, og at behov for re-opplæring i kliniske IT-systemer vurderes
 • at brukskvaliteten forbedres i kliniske IT-systemer. Dette innebærer at helsepersonell på en rask og enkel måte kan registrere helseopplysninger, ordinere legemidler og få tilgang til nødvendig informasjon til rett tid.
 • at oppfølgingen av gevinstrealiseringsplaner forbedres

Det innebærer også at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak som sikrer bedre informasjonsflyt mellom de kliniske IT-systemene, vurderer muligheter for å redusere tiden det tar å tilpasse og endre kliniske IT-systemer og sørger for gjenbruk av data til analyseformål fra kliniske IT-systemer.

Ferdigbehandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 20. november 2023, de behandlet den 29. februar 2024.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no