Dokument 3:2 Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Riksrevisjonen undersøker Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Stig-Olof Olsson

Avdelingsdirektør

986 16 694 stig-olof.olsson@riksrevisjonen.no