Dokument 3 Undersøkelser av Én innbygger – én journal i helsesektoren

Riksrevisjonen gjennomfører to undersøkelser om IT-satsingen Én innbygger – én journal i helsesektoren. Den ene handler om den overordnede styringen, den andre om anskaffelsene av konsulenttjenester til forprosjektet. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig bestemt.

Offentliggjøres 22. juni 2021 kl. 11.00

Riksrevisjonen gjennomfører to undersøkelser om IT-satsingen Én innbygger – én journal i helsesektoren. Den ene handler om den overordnede styringen, den andre om anskaffelsene av konsulenttjenester til forprosjektet. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig bestemt.

I 2012 vedtok Stortinget et langsiktig mål om å etablere Én innbygger – én journal i helsesektoren.

Les mer hos Direktoratet for e-helse

Vi gjennomfører nå to ulike undersøkelser av dette.

Les Riksrevisjonens pressemelding om undersøkelsene

Overordnet styring av arbeidet

For det første undersøker vi hvordan Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse ivaretar ansvaret de har for å nå målet om Én innbygger – én journal.

I denne undersøkelsen stiller vi tre hovedspørsmål:

  • Hvilke strategiske beslutninger er tatt underveis og bygger disse på et godt nok grunnlag?
  • Hvordan bidrar direktoratet i arbeidet?
  • Hvordan styrer og følger departementet opp arbeidet?

Anskaffelse av konsulenttjenester

Vi undersøker også om anskaffelsene av konsulenttjenester som er gjennomført i forbindelse med forprosjektet er i tråd med anskaffelsesregelverket.

Utgangspunktet for denne undersøkelsen er anskaffelsen av konsulenttjenester til forprosjektet Akson, som ble gjennomført i 2018. Merk at selve anskaffelsen av Akson ikke er gjennomført ennå. Det er altså ikke selve Akson-anskaffelsen vi ser på, men anskaffelsene av konsulenttjenester i forprosjektet. 

Undersøkelsen vil også omfatte anskaffelser av konsulenttjenester Direktoratet for e-helse har gjort i andre programmer.

Leveres til Stortinget våren 2021

Begge undersøkelsene skal etter planen leveres til Stortinget våren 2021. Endelig dato er foreløpig ikke bestemt.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no