Dokument 3 Barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner

Vi undersøker kjøp av plasser, plassering og oppfølging av barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 30. september 2020 kl. 11.30

Vi undersøker kjøp av plasser, plassering og oppfølging av barn i private og statlige barnevernsinstitusjoner. Datoen er ikke endelig.

Datoen for publisering er ikke endelig bestemt. Vi regner med at den foreligger i september 2020.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Familie og barn