Dokument 3 Norsk støtte til Verdensbankens fond

Vi undersøker Utenriksdepartementets og Norads arbeid for å sikre at støtten som gis via Verdensbankens fond bidrar til å nå norske utviklingspolitiske mål på en effektiv måte.

Offentliggjøres 07. desember 2021 kl. 12.00

Vi undersøker Utenriksdepartementets og Norads arbeid for å sikre at støtten som gis via Verdensbankens fond bidrar til å nå norske utviklingspolitiske mål på en effektiv måte.

Effektivitet handler i denne sammenheng om

  • fondenes bidrag til å nå de utviklingspolitiske målene
  • hva denne bistanden koster i form av transaksjonskostnader som påløper i hvert ledd midlene går gjennom fra giver til de endelige mottakerne.

En stor og økende andel av norsk bistand kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken. Norge er en stor giver til Verdensbankens fond, og var i regnskapsåret 2018 den 6. største giveren. 

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Utenriks

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no