Dokument 3 NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

Riksrevisjonens undersøker Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Offentliggjøres 16. mars 2021 kl. 12.00

Riksrevisjonens undersøker Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Riksrevisjonens undersøker NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Datoen er ikke endelig. 

Dokumentet kan bli gradert og unntatt offentlighet. Våre rapporter er og skal være offentlige, men i noen saker må vi ta andre hensyn. Informasjonseier, i denne saken Olje- og energidepartementet, har ansvar for å vurdere om informasjonen vi bruker er gradert etter reglene i sikkerhetsloven. Vi retter oss etter deres vurderinger.

Datoen for overlevering til Stortinget er ikke endelig bestemt. Vi regner med at den foreligger i april 2021.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap