Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av NVEs tilsyn med vassdragsanlegg

NVEs tilsyn med sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg er mangelfullt.

Funn

  • NVE har mangelfull dokumentasjon av risikovurderinger som grunnlag for å velge ut tilsynsobjekter.
  • NVE har ikke dokumentert alle gjennomførte tilsyn.
  • NVE har ikke tilstrekkelig oppfølging av identifiserte avvik fra vassdragslovgivningen.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at NVEs tilsynsforvaltning av sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg er mangelfull.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet

  • påser at NVE benytter dokumenterte risikovurderinger som grunnlag for tilsyn med vassdragsanlegg
  • påser at NVE dokumenterer gjennomførte tilsyn
  • påser at NVE sikrer at avvik fra vassdragslovgivningen blir utbedret

Bakgrunn og mål

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. Dette innebærer blant annet et omfattende kontrollansvar i vassdrags- og energiforvaltingen. Tilsyn er en viktig del av den totale reguleringen av vassdrags- og energisektoren.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om NVE etterlever krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn som gjelder sikkerhet og miljø ved vassdragsanlegg.

Kategorier: Klima/miljø Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no