Dokument 3:11 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av forutsetninger for kampflyenes operative evne i overgangen til F-35

Riksrevisjonen har overlevert Stortinget en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne i overgangen fra F-16 til F-35. Dokumentet er gradert og unntatt offentlighet.

Dokumentet er gradert

Dokumentet er som følge av Forsvarsdepartementets vurdering gradert og unntatt offentlighet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35.

Undersøkelsen omfatter vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene, baseforsvar, luftvern, luftradarkjeden, kommando- og kontrollsystemene og Forsvarsdepartementets styring.

Denne saken er sendt til Stortinget

Saken er tildelt kontroll- og konstitusjonskomiteen 9. mai 2019.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap

Spørsmål?

Bilde av Stein Morch

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no

Kristin Amundsen

Avdelingsdirektør

415 19 011

kristin.amundsen@riksrevisjonen.no