Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:11 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av forutsetninger for kampflyenes operative evne i overgangen til F-35

Riksrevisjonen har overlevert Stortinget en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne i overgangen fra F-16 til F-35. Dokumentet er gradert og unntatt offentlighet.

Dokumentet er gradert

Dokumentet er som følge av Forsvarsdepartementets vurdering gradert og unntatt offentlighet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35.

Undersøkelsen omfatter vedlikehold, logistikk- og forsyningsfunksjonene, kampflybasene, baseforsvar, luftvern, luftradarkjeden, kommando- og kontrollsystemene og Forsvarsdepartementets styring.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble tildelt kontroll- og konstitusjonskomiteen 9. mai 2019. Undersøkelsen er gradert og unntatt offentlighet. Våre rapporter er og skal være offentlige. Men, i noen saker må vi ta andre hensyn. Informasjonseier har ansvar for å vurdere om informasjonen vi bruker er gradert etter reglene i sikkerhetsloven. I denne saken har Forsvarsdepartementet gradert informasjonen og vi retter oss etter deres vurderinger. Derfor ligger ikke rapporten her på nettstedet vårt og Stortinget behandlet saken bak lukkede dører 3. februar 2020.

Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no