Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:6 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Endringene i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten, men har også utfordret fiskeripolitiske prinsipper og ført til mindre fiskeriaktivitet i flere kystsamfunn.

Kort fortalt

 • Endringer i kvotesystemet har vært rettet mot økt lønnsomhet i flåten.
 • Disse endringene har bidratt til redusert fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn.
 • Mange av endringene har også utfordret etablerte fiskeripolitiske prinsipper, og ikke vært godt nok konsekvensutredet.

Hovedfunn

Kritikknivå:

Alvorlig

Endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

 • Det er sterkt kritikkverdig at samfiskeordningen har fått virke i mer enn 10 år, og i praksis har fungert som en strukturordning når de negative konsekvensene var kjent på forhånd.
 • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke i tilstrekkelig grad utredet konsekvensene i forkant av endringsforslag, og ikke i større grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at det ikke finnes systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om kvotepriser i Norge.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å

 • sørge for at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet
 • vurdere å innføre eierkonsentrasjonsbegrensninger for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen
 • registrere og offentliggjøre utviklingen i kvoteprisene, og å gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket
 • vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene
 • vurdere å innføre tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy
 • følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene

Bakgrunn og formål

I 2018 var det registrert over 11000 fiskere og om lag 6000 fiskefartøy, som til sammen leverte fisk til en verdi av 21 milliarder kroner. Reglene for hvem som kan fiske, når, hvordan og hvor mye kalles i dag kvotesystemet. Målet med undersøkelsen er å vurdere hvordan kvotesystemet ivaretar prinsipper for fiskeripolitikken.

Undersøkelsen omfatter perioden 2004–2018.

Saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 19. november og ble votert over 24. november 2020.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no