Dokument 3:6 (2019–2020)

Dokument 3:6 (2019–2020) Offentliggjort 28.04.2020 Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

En publikasjon av

Riksrevisjonen
Offentliggjort 28.04.2020