Kapittel 1.0

Hovedfunn

 • Endringene i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten.
 • Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at:
  • Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.
  • Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.
  • Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.
  • Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.
  • Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.
 • Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere.
 • Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn.
 • Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet.
 • Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet.