Kapittel 3.0

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å

  • sørge for at endringer i kvotesystemet blir grundig konsekvensutredet
  • vurdere å innføre eierkonsentrasjonsbegrensninger for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen
  • registrere og offentliggjøre utviklingen i kvoteprisene, og gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket
  • vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene
  • vurdere tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy
  • følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene