Dokument 3:11 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av bevilgninger til Navs tiltak under koronapandemien

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav å hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta, fikk penger til å kunne klare seg. Tross store utfordringer, har etaten i all hovedsak levert i tråd med Stortingets vedtak, viser vår undersøkelse.

Kort fortalt

  • I februar i fjor var arbeidsledigheten i Norge på 2,7 prosent. To måneder senere hadde den steget til 14,6 prosent, det høyeste i moderne tid.
  • Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn de vanligvis gjør i løpet av et helt år.
  • Stortinget vedtok raskt flere midlertidige tiltak for å sikre inntekten til folk og redusere arbeidsgiveres utgifter til permittering, sykefravær og omsorg for barn.
  • Navs jobb var å iverksette og det måtte skje fort. Etaten måtte gjøre endringer i eksisterende ordninger og opprette nye ytelser mens søknadsbunken om dagpenger fra fortvilte nordmenn vokste.
  • Vi har undersøkt hvordan Nav håndterte dette fra mars og ut 2020.

Hovedfunn

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet å følge opp

  • at Nav etablerer tilstrekkelige etterkontroller for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av koronaordningene
  • at Nav krever inn utestående forskudd på dagpenger.

Til behandling i Stortinget

Vi oversendte undersøkelsen til Stortinget 27. mai 2021.

Følg saken videre på storinget.no
Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tor.digranes@Riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 stian.fjelldal@riksrevisjonen.no