Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Det er viktig å sikre at utenlandske selskapsaksjonærer betaler korrekt kildeskatt på utbytte. Vår undersøkelse viser at Skatteetaten ikke i tilstrekkelig grad har sikret at utenlandske aksjonærer blir trukket korrekt kildeskatt. Mange forvaltere mangler dokumentasjon som viser at aksjonærene har rett til redusert kildeskatt.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Skatteetaten har ikke i tilstrekkelig grad sikret at utenlandske selskapsaksjonærer blir trukket korrekt kildeskatt. Utenlandske aksjonærer kan ha fått redusert kildeskatt uten at de har krav på dette, og Norge kan ha gått glipp av skatteinntekter.

Konklusjoner

  • Mange forvaltere kan ikke dokumentere at utenlandske aksjonærer på deres forvalterkontoer har rett til redusert kildeskatt.
  • Forvaltere uten tillatelse fra Skatteetaten har brukt forvalterkontoer med redusert kildeskatt. Skatteetatens internkontroll har ikke avdekket dette.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Finansdepartementet å følge opp at Skatteetaten

  • sikrer at det kun er forvaltere med tillatelse som kan opprette forvalterkonti med redusert kildeskattetrekk
  • sikrer at forvalterne som har tillatelse til å operere på vegne av utenlandske aksjonærer oppfyller dokumentasjonskravene i skatteforvaltningsforskriften

Om undersøkelsen

Kildeskatteordningen i Norge er innrettet for å sikre at det norske selskapet trekker riktig kildeskatt allerede når den utenlandske aksjonæren får utbetalt utbytte. Når aksjer er registrert på en forvalterkonto (NOM) er det bare forvalteren som vet hvem som eier aksjene og mottar utbytte. Forvalter må ha tillatelse fra Skatteetaten for å bruke forvalterkonto med redusert kildeskattetrekk. Forvalteren skal også ha dokumentasjon som viser at aksjonæren har rett til redusert kildeskattesats før aksjene registreres på en slik konto.

Vi har kontrollert om Skatteetaten, gjennom sin internkontroll, informasjon og veiledning og kontroll av forvalterne, sikrer at utenlandske selskapsaksjonærer på forvalterkonti (NOM) oppfyller kravene for redusert kildeskatt.

Kategorier: Offentlig forvaltning Skatter/avgifter

Spørsmål?

Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no