Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2022─2023) / Offentliggjort Sporbarheten i prioritering av prosjekter til Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er planen for å utviklesystemet for vei-, jernbane-, luft- og sjøtransport i Norge. Vår undersøkelse viser at etatenes arbeid med det faglige grunnlaget til NTP i liten grad er sporbart og etterprøvbart.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det faglige grunnlaget for prioriteringene av prosjekter til NTP er lite sporbart og etterprøvbart.

Konklusjoner

  • Transportetatene dokumenterer i liten grad valg og prioriteringer de gjør tidlig i transportplanleggingen.
  • Det er lite sporbart hvilke vurderinger og avveininger som ligger til grunn for flere av de faglige prioriteringene senere i NTP-prosessen.

Anbefaling

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å vurdere tiltak for å bedre sporbarheten og etterprøvbarheten i det faglige grunnlaget til NTP.

Om undersøkelsen

Den økonomiske rammen i NTP 2022–2033 er 1 200 milliarder kroner. Prosjekter som gjøres på samferdselsområdet innebærer store investeringer og er viktige for samfunnet.

Det er mange aktører som ønsker nye satsinger på infrastruktur. Samtidig er det forventet at handlingsrommet i norsk økonomi vil være begrenset i årene framover. Det er derfor viktig at det stilles krav til effektiv ressursbruk, og at det foreligger et godt grunnlag for å gjøre riktige valg og prioriteringer. En åpen og sporbar prosess der det er tydelig hvilke avveininger og vurderinger som er gjort, bør ligge til grunn for en beslutning om å bruke store offentlige ressurser. Den endelige prioriteringen av prosjekter i NTP foretas etter politisk behandling i regjeringen.

Vi har undersøkt om transportetatene dokumenterer hvilke vurderinger og valg de gjør i transportplanleggingen, både i en tidlig fase og fram til de gjør sine endelige faglige prioriteringer av prosjekter til NTP. Vi har videre undersøkt om det gjennom dokumentasjonen som foreligger er mulig å etterprøve de faglige prioriteringene som er gjort.

Kategorier: Offentlig forvaltning Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no