Hopp til hovedinnhold

Rapportert i Dokument 1 (2023─2024) / Offentliggjort Forståelig kommunikasjon i vedtaksbrev fra Statens pensjonskasse og Nav

Nav sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd følger ikke Språkrådets anbefalinger til klarspråk. Et vedtak fra Nav har stor betydning for mottakerne. Derfor er det viktig at språket i vedtakene er klart, korrekt og tilpasset mottakeren.

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det ikke er tilfredsstillende at Nav i sine vedtaksbrev om alderspensjon og uføretrygd ikke følger Språkrådets anbefalinger til klarspråk.

Konklusjoner

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Statens pensjonskasse (SPK) følger i ulik grad anbefalingene om klarspråk.

 • Nav følger 41 prosent av Språkrådets anbefalinger til klarspråk i sine vedtaksbrev.
 • Nav har svake systemer for internkontroll av klarspråksarbeidet.
 • Nav overholder veiledningsplikten overfor brukerne.
 • SPK følger 77 prosent av Språkrådets anbefalinger til klarspråk i sine vedtaksbrev.
 • SPK har systemer for internkontroll av klarspråksarbeidet.
 • SPK overholder veiledningsplikten overfor brukerne.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • følger opp at Nav følger anbefalingene til klarspråk i vedtaksbrev om
  alderspensjon og uføretrygd
 • sikrer at Nav har tilstrekkelige systemer for internkontroll i klarspråksarbeidet
 • vurderer hvordan erfaringer fra klarspråksarbeidet i SPK og Nav kan være til nytte for andre av departementets virksomheter

Om undersøkelsen

Vi har kontrollert om Nav og Statens pensjonskasse kommuniserer på et
klart og forståelig språk i vedtaksbrev, og om de tilbyr veiledning som er
tilgjengelig og tilpasset brukerne.

Kategorier: Arbeidsliv Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no