Dokument 3:2 Bemanningsutfordringer i helsesektoren

Riksrevisjonen undersøker bemanningsutfordringer i helsesektoren.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker bemanningsutfordringer i helsesektoren.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Helse Statlig eierskap